Verdens første "lange" film?

Hvornår produceredes den første "lange" spillefilm? Dette spørgsmål har ikke blot akademisk interesse, for først da man begyndte herpå, kan man sige, at filmkunsten blev voksen. Så længe filmene, som tilfældet var i de første år, kun var på en spole, eller højst 300 m. var det umuligt at nå til kunstnerisk uddybelse af stoffet.